Sidens logo
Beskrivelse

Mindrum Transport er mer enn bare et hvilket som helst transportfirma. Vi har satt spor etter oss siden 1984 og skal fortsette å sette spor gjennom ekte, ærlig og hardt arbeid. Vi er bevisste i våre valg og jobber konstant med forbedringer. Sikkerhet og kvalitet skal alltid være en rød tråd i vår daglige drift og med det sikre drift for videre generasjoner.

Vi legger vekt på kvalitet, soliditet, langsiktighet og lojalitet med våre samarbeidspartnere. Samarbeid og en gjensidig forståelse med våre kunder sammen med lang erfaring, er en god kombinasjon for å løse utfordringer. Vi handler etter det vi sier og holder det vi lover.

Vårt selskap skal leve gjennom flere generasjoner. Vi har som mål å bidra med kvalitet i bransjen og med det ha en leveringsstandard som andre ønsker å måle seg etter.

Våre verdier i selskapet er:

o Sikkerhet

o Tydelig

o Lojal

o Ekte

o Lønnsom

o Ansvarlig

Gjennom trygge og ansvarlige arbeidsplasser skal vi bidra til å sikre vår egen og våre samarbeidspartnere sin posisjon i markedet.

Våre sjåfører har lett tilgang og god innsikt i selskapets rutiner og instrukser. Alle sjåfører blir jevnlig fulgt opp og kontrollert for overholdelse av lover og regler gjennom vår internkontroll. Vi legger vi stor vekt på et trygt og skadefritt arbeidsmiljø gjennom en solid og oppdatert maskin og utstyrspark, gode rutiner på sjekklister og avviksregistrering, oppfølging på skadeforebyggende kjøring, felles sjåførmøter flere ganger i året og årlige medarbeidersamtaler.

Lokasjon
Kategorier
Kontakt Bedriften

  • Ingen kommentarer enda.
  • Legg til en anmeldelse